Terug

Arduino Box – 3 Aansluitschema

Stroomvoorziening

 1. Verbind de rijen gemarkeerd met + en – met de +5V (+5 Volt) en GND (Ground) van de Arduino

LDR

 1. Sluit de LDR met de rode draad aan op de +5V. De andere draad van de LDR gaat via het breadboard naar A0 (analoge input 0) op de Arduino en met een 10KΩ weerstand (bruin, zwart, oranje, goud) naar de GND.

Potentiometer

 1. Soldeer 3 draden aan de potmeter, waarvan de buitenste zwart (GND), rood (+5V) en de middelste draad sluit je aan met een signaaldraad (geel of groen) op analoog input 1 van de Arduino.

LED (onder dc motor)

 1. Sluit de zwarte draad (korte pootje) aan op de GND
  De signaaldraad van de led via een 560Ω (kleur: groen blauw bruin, goud) weerstand aan op digitale pin 11

DC Motor

 1. Om de DC motor aan te sluiten hebben we nog een weerstand (220Ω, kleur: rood, rood, bruin), transistor (2N2222) en diode nodig.
  Steek de transistor in het breadboard met de platte kant naar je toe.
  Sluit de meest linkse pin van de transistor aan op de GND.
  De middelse pin van de transistor gaat via een 220Ω weerstand naar digitaal pin 11 op de Arduino.
  Op de rechtse pin van de transistor sluit je de zwarte draad van de DC motor aan en de een Diode naar de +5V, let hierbij op dat de witte ring op de Diode aan de kant van de +5V zit.
  Sluit als laatste de rode draad van de motor aan op +5V

LED (boven knop)

 1. Deze sluiten we hetzelfde aan als de vorige LED, maar gaat in dit geval de signaaldraad via een 560Ω weerstand aan op digitale pin 8

Servo Motor

 1. De signaaldraad van de servo sluiten we aan op digitale pin 6, en de zwarte en rode draad op zoals bij voorgaande componenten op de GND en +5V.

Drukknop

 1. Aan de knop solderen we een rode draad en een signaaldraad. De rode draad sluiten we aan op de +5V, de signaaldraad gaat via het breadboard naar digitale pin 2 op het breadboard takt hij ook af via een 10K weerstand naar de GND.

Code

 //////////////////\\\\\\\\\\\\\\\\\\
 //                \\
 // CMD Breda, Avans Hogeschool  \\
 // Werkplaats instructies    \\
 // Corne Ossenblok en      \\
 // Scott van Haastrecht     \\
 //                \\
 // 23-08-2019          \\
 //                \\
 //////////////////\\\\\\\\\\\\\\\\\\


/*=================== SETTINGS ===================*/
#include <Servo.h>

// INPUT - constants won't change. They're used here to set pin numbers:
const int btn_Pin = 2;   // Digital input pin for the pushbutton pin
const int ldr_Pin = A0;   // Analog input pin for the LDR sensor
const int pot_Pin = A1;   // Analog input pin for the potentiometer

// OUTPUT - constants won't change. They're used here to set pin numbers:
Servo servo_Mot;      // create servo object to control a servo
const int LED_Mot = 11;    // the number of the DC motor pin
const int btn_Led = 8;   // the number of the LED pin

// Variables will/can change
int buttonState = 0;    // variable for reading the pushbutton status
int ldrValue = 0;      // variable to store the value coming from the LDR sensor
int potValue = 0;      // variable to store the value coming from the Potmeter sensor
int servo_Pos = 0;     // variable to store the value converted from LRD -> Servo motor
int pwm_Value = 0;     // variable to store the value converted from Potmeter -> DC motor & LED


/*===================== SETUP =====================*/
void setup() {
 // put your setup code here, to run once:
 servo_Mot.attach(6);    // attaches the servo on pin 6 to the servo object
 pinMode(btn_Pin, INPUT);
 pinMode(LED_Mot, OUTPUT);
 pinMode(btn_Led, OUTPUT);
}


/*====================== LOOP ======================*/
void loop() {
 // read and store the value of the input devices (button, LDR & potentiometer)
 ldrValue = analogRead(ldr_Pin);
 potValue = analogRead(pot_Pin);
 buttonState = digitalRead(btn_Pin);

 // Button & LED
 // if button is pressed turn LED on, if not pressed, turn LED off
 if (buttonState == HIGH) {
  digitalWrite(btn_Led, HIGH);
 } else {
  digitalWrite(btn_Led, LOW);
 }

 // LDR & Servo
 // scale the analog input from the LDR (0-1023) to a usable range
 // for the PWM pin (digital output with wave symbol ~)
 // sets the servo position according to the scaled value
 servo_Pos = map (ldrValue, 500, 1023, 0, 180);
 servo_Mot.write(servo_Pos);         

 // Potmeter & DC motor / LED
 // scale the analog input from the potentiometer (0-1023) to a 
 // usable range for the PWM pin (digital output with wave symbol ~)
 // sets the dc motor speed and LED brightness according to the scaled value
 pwm_Value = map (potValue, 0, 1023, 0, 255);
 analogWrite(LED_Mot, pwm_Value);
}

Vorige > Front paneel lasersnijden