Terug

Arduino 1 – Installeren en LEDs

Software installeren

 1. Ga naar de officiële Arduino site om de laatste versie van de Arduino software te downloaden en installeren.

 2. Sluit je Arduino aan op je laptop met de meegeleverde USB kabel.

 3. De volledige instructies voor het uploaden van je eerste sketch (programma) lees je hier. Kies op die pagina QUICKSTART GUIDE > Arduino IDE 1.8 > NEXT en scroll naar beneden naar Choosing the board. Volg verder alle stappen op die pagina.

  Let op: Ga pas verder als het gelukt is om het voorbeeldprogramma te uploaden.

De Arduino

 1. We hebben de belangrijkste onderdelen van de Arduino gemarkeerd. De benamingen die je hier ziet gaan we verderop in de lessen ook gebruiken.

Het breadboard

 1. We gebruiken het breadboard om draadjes en componenten aan elkaar vast te maken zonder te solderen. Op de tekening rechts zie je hoe de verschillende gaatjes onderling met elkaar verbonden zijn.

  Om het gebruik van de Arduino en het breadboard voor te bereiden sluit je altijd de 5V van de Arduino aan op de rode lijn van het breadboard met een rood kabeltje, en een GND van de Arduino op de blauwe lijn van het breadboard met een zwart kabeltje. Zo heb je een heleboel plekken tot je beschikking waar je 5V of GND op kunt aansluiten.

Arduino + LED

 1. Sluit je Arduino aan volgens het voorbeeld. Let op het lange pootje van de LED.

 2. Als je eerder de Blink code hebt geupload zou je nu een knipperend LEDje moeten zien.

  Kun je het LEDje ook sneller laten knipperen? Pas de code aan en upload opnieuw. Wees niet bang om te experimenteren!

De code

Laten we even beter naar de code van Blink kijken.

// the setup function runs once when you press reset or power the board
void setup() {
 // initialize digital pin LED_BUILTIN as an output.
 pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
}

// the loop function runs over and over again forever
void loop() {
 digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);  // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
 delay(1000);            // wait for a second
 digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);  // turn the LED off by making the voltage LOW
 delay(1000);            // wait for a second
}

Comments
Je ziet dat sommige code in de Arduino IDE gekleurd wordt. Dat is code die Arduino kent en waar het wat mee kan. Je ziet ook regels die beginnen met //. Dit zijn comments (opmerkingen) die door de Arduino genegeerd worden, en die je zelf kunt gebruiken om je code voor jezelf en voor anderen te verduidelijken. Onze tip is om zo veel mogelijk comments in je code te gebruiken.

Functies
De code is opgedeeld in twee stukken, die je herkent aan het woord void. De setup en de loop. Deze twee blokken code noemen we functies. Tussen de accolades { en } staat wat er in de functie moet gebeuren.

De setup functie wordt eenmaal uitgevoerd op het moment dat de Arduino stroom krijgt. Hier zetten we dingen in die nodig zijn om het programma goed op te starten.

In de loop functie staat het eigenlijke programma. Deze code wordt herhaald zolang de Arduino stroom heeft.

LED_BUILTIN
In de code zie je op verschillende plekken LED_BUILTIN staan. Dit is de bijnaam die Arduino heeft voor digitale poort 13. Overal waar je LED_BUILTIN ziet kun je dus ook 13 neerzetten, dat is hetzelfde.

pinMode
Omdat een digitale poort zowel als ingang (voor bijvoorbeeld een knop) als uitgang (voor bijvoorbeeld een LED) gebruikt kan worden, moeten we aangeven in welke mode een poort moet staan. Standaard staat een digitale poort in de INPUT modus, dus als je een poort wil gebruiken als OUTPUT, dan geef je dat in de setup aan.

digitalWrite
digitalWrite betekent letterlijk “schrijf naar een digitale poort”. In dit geval schrijven we naar digitale poort 13 dat hij HIGH (aan) of LOW (uit) moet zijn. Hierdoor gaat het LEDje aan of uit.

delay
Door een delay te gebruiken staat het programma even stil, het programma wacht even en gaat dan weer verder met de volgende regel. De tijd wordt gemeten in milliseconden, 1000 betekent dus 1 seconde.

Discolicht

 1. Meerdere lichtjes aansluiten doe je zo.

  Kun jij de Blink code zo aanpassen dat alle LEDjes één voor één aan gaan? En tegelijk? Of in een ander interessant patroon?
  Let op: Je programma heeft altijd één setup functie en één loop functie. Als je code kopieert, kopieer dan alleen de inhoud van de functie, niet de functie zelf!