Terug

Arduino Box – 3 Aansluitschema

Stroomvoorziening

 1. Verbind de rijen gemarkeerd met + en – met de +5V (+5 Volt) en GND (Ground) van de Arduino

LDR

 1. Sluit de LDR met één draad aan de +5V. Sluit de andere draad aan op de A0 (analoge input 0) op de Arduino en vervolgens via een 10K weerstand (bruin, zwart, oranje, goud) aan de -/GND.

Potentiometer

LED 01

DC Motor

LED 02

Servo Motor

Drukknop

Code

 //////////////////\\\\\\\\\\\\\\\\\\
 //                \\
 // CMD Breda, Avans Hogeschool  \\
 // Werkplaats instructies    \\
 // Corne Ossenblok en      \\
 // Scott van Haastrecht     \\
 //                \\
 // 23-08-2019          \\
 //                \\
 //////////////////\\\\\\\\\\\\\\\\\\


/*=================== SETTINGS ===================*/
#include <Servo.h>

// INPUT - constants won't change. They're used here to set pin numbers:
const int btn_Pin = 2;   // Digital input pin for the pushbutton pin
const int ldr_Pin = A0;   // Analog input pin for the LDR sensor
const int pot_Pin = A1;   // Analog input pin for the potentiometer

// OUTPUT - constants won't change. They're used here to set pin numbers:
Servo servo_Mot;      // create servo object to control a servo
const int LED_Mot = 11;    // the number of the DC motor pin
const int btn_Led = 8;   // the number of the LED pin

// Variables will/can change
int buttonState = 0;    // variable for reading the pushbutton status
int ldrValue = 0;      // variable to store the value coming from the LDR sensor
int potValue = 0;      // variable to store the value coming from the Potmeter sensor
int servo_Pos = 0;     // variable to store the value converted from LRD -> Servo motor
int pwm_Value = 0;     // variable to store the value converted from Potmeter -> DC motor & LED


/*===================== SETUP =====================*/
void setup() {
 // put your setup code here, to run once:
 servo_Mot.attach(6);    // attaches the servo on pin 6 to the servo object
 pinMode(btn_Pin, INPUT);
 pinMode(LED_Mot, OUTPUT);
 pinMode(btn_Led, OUTPUT);
}


/*====================== LOOP ======================*/
void loop() {
 // read and store the value of the input devices (button, LDR & potentiometer)
 ldrValue = analogRead(ldr_Pin);
 potValue = analogRead(pot_Pin);
 buttonState = digitalRead(btn_Pin);

 // Button & LED
 // if button is pressed turn LED on, if not pressed, turn LED off
 if (buttonState == HIGH) {
  digitalWrite(btn_Led, HIGH);
 } else {
  digitalWrite(btn_Led, LOW);
 }

 // LDR & Servo
 // scale the analog input from the LDR (0-1023) to a usable range
 // for the PWM pin (digital output with wave symbol ~)
 // sets the servo position according to the scaled value
 servo_Pos = map (ldrValue, 500, 1023, 0, 180);
 servo_Mot.write(servo_Pos);         

 // Potmeter & DC motor / LED
 // scale the analog input from the potentiometer (0-1023) to a 
 // usable range for the PWM pin (digital output with wave symbol ~)
 // sets the dc motor speed and LED brightness according to the scaled value
 pwm_Value = map (potValue, 0, 1023, 0, 255);
 analogWrite(LED_Mot, pwm_Value);
}

Vorige > Front paneel lasersnijden